7/11/08

Artikel di Dewan Budaya Julai

Jutaan terima kasih kepada editor Dewan Budaya kerana menyiarkan artikel ini. Di muka surat 4, ruangan Lembaran Pembaca saya mencatatkan rencana berjudul "Budaya Saintifik di Makmal Penyelidikan". Ia berkenaan senario budaya R&D yang diamalkan di makmal-makmal penyelidikan di seluruh dunia termasuk negara kita Malaysia.

Dapatkan di pasaran sekarang


4 comments:

Khairusy Syakirin Has-Yun said...

Dah beli dan baca. Tahniah!

Faizal a.k.a Mundarmandir said...

Terima kasih Tuan Khairusi Syakirin.

Anonymous said...

boleh saya tahu penerbit dewan budaya yang lenkap? terima kasih

Faizal said...

Penerbit Dewan Budaya ialah Dewan Bahasa dan Pustaka